ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Audit Intern

Despre institutie > Organizare > Compartimente

 • asigura organizarea si functionarea legala si eficienta a Inspectoratelor, fiind un control ex-post cu privire la operatiune si un control concomitent cu privire la activitatea desfasurata;
 • asigura auditul de regularitate cu scopul de a oferii conducerii Inspectoratului garantia ca bilantul contabil si contul de executie bugetara ofera o imagine fidela, clara si completa privind buna gestiune economico-financiara;
 • auditeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, evaluānd dimensionarea veniturilor extrabugetare, gradul de certitudine al veniturilor, dimensionarea cheltuielilor bugetare si fundamentarea acestora, fundamentarea investitiilor si achizitiilor publice si riscul depasirii cheltuielilor proiectate;
 • elaboreaza planul de audit public intern īnsotit de referat de justificare a modului īn care au fost selectate obiectivele, acestea fiind defalcate anual, semestrial, trimestrial sau lunar, dupa caz, cu specificarea scopului actiunii, a activitatii supuse auditarii, a structurii auditate, a numarului de auditori antrenati īn actiunea respectiva, a perioadei desfasurarii actiunii, iar acolo unde se presupun cunostinte de specialitate, a numarului de specialisti cu care se īncheie contracte de expertiza/consultanta;
 • elaboreaza lucrari periodice sau cu caracter unicat la cererea conducatorului Inspectoratului sau din proprie initiativa;
 • formuleaza pentru uzul conducerii Inspectoratului observatii si propuneri de natura legislativa, metodologica, procedurala sau organizatorica;
 • creeaza si īntretine baze de date privind propria activitate;
 • examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica risipa, gestiunea defectuoasa si fraudele, iar pe aceste baze, propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
 • evalueaza economicitatea, eficacitatea si eficienta cu care sistemele de conducere si de executie din cadrul Inspectoratului, ori la nivelul unui proiect/program finantat din fonduri publice utilizeaza resurse umane, financiare si materiale pentru īndeplinirea obiectivelor;
 • efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
 • identifica slabiciunile sistemelor de conducere si control, precum si riscurile asociate acestora, propune masuri pentru corectarea si diminuarea lor;
 • alte atributii īn domeniul de competenta delegate ierarhic.

Back to content | Back to main menu