ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Comunicare si Relatii cu Publicul

Despre institutie > Organizare > Compartimente

 • Publica si actualizeaza anual un buletin informativ;
 • Publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a, cel putin anual, un raport periodic de activitate;
 • Asigura persoanelor la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal;
 • Raspunde in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii;
 • Instiinteaza solicitantul, in termen de 10 zile, in cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile;
 • Motiveaza si comunica, in termen de 5 zile de la primirea petitiilor, refuzul comunicarii informatiilor solicitate;
 • Comunica catre mijloacele de informare in masa informatiile de interes public solicitate verbal de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore;
 • Primeste si inregistreaza petitiile;
 • Directioneaza petitiile catre compartimentele de specialitate si precizeaza termenul de raspuns;
 • Urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsului (de catre compartimentul care s-a ocupat de solutionare);
 • Expediaza raspunsul catre petitionar;
 • Claseaza si arhiveaza petitiile solutionate;
 • Claseaza petitiile anonime sau care nu contin datele de identificare a petitionarului;
 • Trimite petitiile gresit adresate autoritatilor si institutiilor publice in atributia carora intra rezolvarea problemelor semnalate in petitie;
 • Intocmeste raport de activitate semestrial, privind solutionarea petitiilor la nivel de institutie.

Back to content | Back to main menu