ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001

Informatii de interes public > Buletin informativ (Legea 544/2001)

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Informatiile de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj vor fi oferite la cerere de catre functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice in limitele Legii nr. 544/2001. Informatiile de interes public pot fi solicitate in scris sau verbal, dupa procedura descrisa in Legea nr. 544/2001 si in Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj.

Solicitarea de Informatii

Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj, puteti trimite o cerere pe adresa str. Nicolae Balcescu, nr. 51, Craiova.
Cererea de solicitare (in conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001) trebuie sa fie adresata explicit Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj si trebuie sa cuprinda urmatoarele:

•informatia solicitata, astfel incat sa permita identificarea informatiei de interes public;
•numele, prenumele si semnatura solicitantului;
•adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Reclamatii

In cazul in care considerati ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, va puteti adresa cu o reclamatie Inspectorului Sef al Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj.

Reclamatia administrativa va avea formatul tip prezentat in Normele Metodologice din 7 februarie 2002 si va fi depusa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si a Normelor metodologice din 7 februarie 2002. De asemenea, cetatenii sau organizatiile legal constituite pot adresa Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj petitii, in conformitate cu procedura descrisa in Ordonanta 27/2002. Petitiile se adreseaza in scris la adresa mentionata mai sus si trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu numele si prenumele petitionarului, precum si adresa unde acesta urmeaza sa primeasca raspunsul.

Toate solicitarile, sesizarile si petitiile vor fi solutionate in termene prevazute de legislatia in vigoare.


Back to content | Back to main menu