ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Indrumare angajatori si angajati in domeniu SSM, Autorizari

Despre institutie > Organizare > Compartimente

In conformitate cu art. 6 aIin. (2) si art. 7 alin. (2) din Legea nr. l08/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 4 alin. 1 si 2 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 767/1999, cu modificarile si completarile ulterioare si in conditiile ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 521/08.08.2001 pentru aprobarea Normativului cu tarifele ce se aplica pentru plata prestarilor de servicii, presteaza urmatoarele servicii:

 • Asistenta tehnica la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;
 • Expertizare persoanelor fizice si juridice in vederea eliberarii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, a revizuirii autorizatiei la schimbarea conditiilor initiale; • Asistenta tehnica la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;
 • Expertizarea persoanelor fizice si juridice in vederea eliberarii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, a revizuirii autorizatiei la schimbarea conditiilor initiale;
 • Organizarea cursurilor, acordarea de consultanta si asistenta de specialitate pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului cu activitate in domeniul protectiei muncii;
 • Organizarea de cursuri pentru pregatirea evaluatorilor nivelului de fisc;
 • Consultanta pentru elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
 • Analize, expertize si asistenta tehnica privind activitatile specifice sectorului minier si utilizarea materialelor explozive;
 • Analizarea si avizarea documentatiilor aferente instalatiilor din mediile cu potential exploziv;
 • Expertize si avize in vederea eliberarii autorizatiei pentru producerea, detinerea, transportul, comercializarea si utilizarea substantelor toxice si explozive;
 • Consultanta si asistenta de specialitate la evaluarea nivelului de risc / securitate, in vederea stabilirii programelor de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
 • Expertiza in vederea autorizarii incaperilor pentru depozitarea, pastrarea si manipularea capselor pentru pistoale de implantat bolturi;
 • Consultanta privind metodele si mijloacele manageriale de aplicare a prevederilor legislative in scopul normalizarii conditiilor de munca;
 • Consultanta si asistenta in vederea autorizarii categoriilor de personal din punct de vedere al protectiei muncii, prevazute de Normele Generale de Protectie a Muncii;
 • Consultanta de specialitate pentru selectarea sortimentelor de Echipamente lndividuale de Protectie, Echipamente lndividuale de Lucru in vederea intocmirii Normativelor interne;
 • Consultanta in vederea verificarilor periodice ale Echipamentelor lndividuale de Protectie;
 • Consultanta tehnica pentru intocmirea documentatiilor tehnice in vederea certificarii echipamentelor tehnice (E. T.);
 • Consultanta tehnica referitoare la utilizarea standardelor de securitate a muncii;
 • Consultanta cu privire la modul de acordare a primului ajutor la locul accidentului;
 • Consultanta in vederea identificarii locurilor ce trebuie semnalizate si selectarea mijloacelor de semnalizare a riscurilor;
 • Organizarea de cursuri pentru perfectionarea membrilor Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca, constituite la nivelul agentilor economici.

AUTORIZARI/VIZA SSM

AUTORIZAREA FUNCTIONARII
DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate In munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii In munca, inainte de Inceperea oricarei activitati.
Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
a) persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, se efectueaza in temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale pentru care procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii este reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare.
Asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii In munca se face pentru activitatile care se desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora.
In vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii In munca, angajatorul are obligatia sa depuna la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea o cerere, completata in doua exemplare semnate In original de catre angajator, conform modelului prevazut In anexa nr. 1.

In vederea obtinerii autorizatiei se depune la I.T.M. Dolj un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:


In termen de 5 zile de la inregistrarea dosarului de autorizare I.T.M. se va elibera certificatul constatator.

Certificatul constatator este valabil atata timp cat nu s-au modificat conditiile initiale pentru care aceasta a fost eliberat. La modificarea conditiilor initiale persoana fizica sau juridica va solicita revizuirea certificatului.

VIZAREA AUTORIZATIEI
AGENTILOR ECONOMICI CARE PRODUC, DETIN, TRANSPORTA COMERCIALIZEAZA SI UTILIZEAZA PRODUSE DE UZ FITOSANITAR


Comerciantii care solicita autorizarea fitosanitara pentru produsele din grupele T si T+ de toxicitate, se vor prezeta la I.T.M. Dolj cu autorizatia in doua exemplare.

Se va efectua expertizarea la agentul economic cu privire la modul cum sunt respectate prevederile Ordonantei nr.4/1995 aprobata prin Legea 85/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar cu privire la aceste activitati;
Daca sunt indeplinite conditiile, a doua zi de la control se vizeaza autorizatia;
Termen de expertizare 30 zile de la inregistrare la I.T.M. Dolj.
Dupa vizarea autorizatiei la I.T.M. Dolj agentul economic se inregistreaza la Inspectoratul Judetean de Politie Dolj.
AUTORIZAREA / VIZAREA
PENTRU A EFECTUA OPERATIUNI CU MATERII EXPLOZIVEAVIZAREA SPATIILOR DESTINATE DEPOZITARII MUNITIILOR,
CAPSELOR SAU PULBERILOR PENTRU MUNI
TIE
Legislatie


 • Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca -
 • Hotararea nr. 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, modificata si completata prin H.G. nr. 955/2010;
 • Legea nr. 226/2006 - privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale;
 • Hotararea de Guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
 • Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
 • Hotararea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • Hotararea de Guvern nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran;
 • Hotararea de Guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj;
 • Hotararea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
 • Hotararea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi exclusi unui potential risc datorat atmosferelor explosive;
 • Hotararea de Guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
 • Hotararea de Guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca;
 • Hotararea de Guvern nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca;
 • Hotararea de Guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit;
 • Hotararea de Guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice;
 • Hotararea de Guvern nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 • Hotararea de Guvern nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate a echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
 • Hotararea de Guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest;
 • Hotararea de Guvern nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;
 • Hotararea de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
 • Hotararea de Guvern nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor minime de introducere pe piata a recipientelor simple sub presiune;
 • Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
 • Hotararea de Guvern nr. 176/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • Hotararea de Guvern nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, securitatea muncii si protectia mediului;
 • Hotararea de Guvern nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata;
 • Legea nr. 186/2006 - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • Ordin nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune
 • Ordin nr. 384/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune care adopta standardele europene armonizate;
 • Ordin nr. 378/2003 privind unele măsuri referitoare la recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii recipientelor simple sub presiune si a organismelor care aproba proceduri de sudare si personal sudor pentru componente supuse la presiune
 • Ordin nr. 554/2002 privind aprobarea Listei organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitatii recipientelor simple sub presiune
 • Ordin nr. 875/2002 privind stabilirea atribuțiilor medicului de medicina generala/medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere
 • Ordin nr. 427/2002 al Ministerului Sanatatii si Familiei pentru aprobarea componentei trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intra în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale

Obligatia angajatorilor privind substantele chimice periculoase

 • Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia sa permita personalului imputernicit conform prezentei legi sa efectueze inspectii asupra modului in care aplica si respecta reglementarile privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.
 • Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii sunt obligati sa furnizeze inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea, inainte de inceperea acesteia, lista cu substantele si preparatele chimice periculoase pe care le vor detine, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune in pericol sanatatea angajatilor in mediul de munca.Back to content | Back to main menu