ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie

Informatii de interes public > Buletin informativ (Legea 544/2001)

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONFORM ART. 5, ALIN. 1, LIT. G DIN LEGEA NR. 544/2001:

" Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj;
" Organigrama Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj;
" Bilantul contabil;
" Bugetul de benituri si cheltuieli;
" Contul de rezultat patrimonial;
" Contul de executie a bugetului - cheltuieli;
" Contul de executie a bugetului - venituri proprii;
" Dosar de achizitii publice;
" Programul anual de achizitii;
" Informatii privind nivelurile terifelor care se platesc, in conditiile legii, pentru serviciile prestate de Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj;
" Comunicate de presa;
" Metodologia de lucru pentru inregistrarea la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj a agentilor de ocupare a fortei de munca in strainatate in conformitate cu prevederile art. 9, lit. e din O.G. nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate;
" Procedura operational privind inregistrarea contractelor collective de munca incheiate la nivel de unitate si a hotararilor arbitrare precum concilierea conflictelor collective de munca;
" Programe si strategii;
" Programul cadru anual de actiuni al Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj;
" Lista protocoalelor de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice;
" Raportul anual de activitate;
" Situatiile privind angajatorii care au detasat salariati pe teritoriul Romaniei;
" Sinteza rezultatelor controalelor privind respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca;
" Sinteza rezultatelor obtinute in cadrul Campaniilor Nationale;
" Sinteza controalelor privind respectarea unor legi speciale: Legea nr. 108/1999, Legea nr. 156/2000, O.U.G. nr. 25/2014, Legea nr. 344/2006, H.G. nr. 104/2007, Legea nr. 202/2002, O.U.G. nr. 96/2003, H.G. nr. 500/2011, Legea nr. 52/2011;
" Raportul conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
" Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public;
" Situatii privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei;
" Situatii privind persoanele mediate si angajate in strainatate conform anexei nr. 2 din H.G. nr. 384/2001;
" Indicatori specifici de evaluare in domeniul relatiilor de munca;
" Indicatorii sociali de performanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
" Lista societatilor comerciale inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj in baza art. 9, lit. e din Legea nr. 156/2000;
" Tematici de control;
" Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate conform H.G. nr. 1425/2006 si Ordinului 455/2010;
" Lista serviciilor externe de prevenire si protectie carora li s-a retras certificatul de abilitare, conform H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului 455/14.06.2010;
" Lista persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al U.E. ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, in regim permanent, in jud. Dolj;
" Lista persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al U.E. ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, in regim temporar sau ocazional, in jud. Dolj;
" Lista solicitantilor care au obtinut avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
" Lista serviciilor externe de prevenire si protectie care si-au suspendat activitatea;
" Program sectorial anual in domeniul supravegherii pietei produselor;
" Rapoarte si analiza privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor in format electronic;
" Rapoarte si analize privind accidentele de munca la nivelul judetului Dolj;
" Rapoarte si analize privind indicatorii sociali de performanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca - numarul unitatilor controlate, numarul controalelor efectuate, numarul total al sanctiunilor contraventionale aplicate, valoarea sanctiunilor aplicate, numarul propunerilor de urmarire penala inaintate institutiilor competente, numarul de unitati a caror activitate a fost sistata.

Descarca Lista cu documente de interes public


Back to content | Back to main menu