ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termenul legal)

Informatii de interes public > Buletin informativ (Legea 544/2001)

MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI I.T.M. DOLJ


In situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

Legea nr. 544/2001:
Art. 21
(1)
Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităti ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducătorul autoritătii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostintă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamatia se dovedeste întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Art. 22
(1)
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autoritătii ori al institutiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanța poate obliga autoritatea sau institutia publică să furnizeze informatiile de interes public solicitate si să plătească daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitivă si irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât si apelul se judecă în instantă în procedură de urgentă si sunt scutite de taxă de timbru

Model 1 - Reclamatie administrativa
Model 2 - Reclamatie administrativa


Back to content | Back to main menu