ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Informatii de interes public > Buletin informativ (Legea 544/2001)

Īn conformitate cu Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj functioneaza un Compartiment de Comunicare si Relatii cu Publicul accesibil prin numarul de telefon, īn scris sau prin prezentarea la acest compartiment (et. 1, camera 17).

Functionarul public responsabil cu difuzarea informatiilor publice este Nedelcu Aurica
- telefon: 0251.406.710/int. 137
- e-mail: itmdolj@itmdolj.ro

La nivelul I.T.M. Dolj, Dna. inspector de munca Grigore Daniela este desemnat functionar etic si consilier de integritate, responsabil cu punerea in aplicare a prevederilor Ordinului A.N.F.P. nr. 26/2022 si Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 aprobata prin H.G. 1269/2021.
- telefon: 0251.406.710/int. 120
- e-mail: itmdolj@itmdolj.ro


Back to content | Back to main menu