ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Sistem Informational

Despre institutie > Organizare > Compartimente

 • Elaboreaza rapoarte si analize periodice utilizand bazele de date gestionate de serviciu;
 • Elaboreaza rapoarte si analize specifice la solicitarea compartimentelor functionale;
 • Asigura suportul logistic necesar desfasurarii in bune conditii a actiunilor desfasurate de inspectoratul teritorial de munca;
 • Instruieste si acorda asistenta personalului inspectoratului cu privire la utilizarea corecta a echipamentelor si aplicatiilor specifice domeniului de activitate (calculatoare, imprimante, copiatoare, aparate fax, echipamente de telecomunicatii, etc.);
 • Organizeaza si coordoneaza activitatea de culegere a datelor specifice activitatii inspectoratului teritorial de munca, asigura centralizarea si prelucrarea acestora;


 • Colaboreaza cu personalul cu atributii in domeniul resurselor umane la organizarea si coordonarea programelor de formare a personalului privitor la domeniul specific de activitate al serviciului;
 • Creeaza, organizeaza si coordoneaza realizarea si intretinerea bazei informationale necesare activitatii inspectoratului teritorial de munca;
 • Asigura si intretine functionarea retelei locale de calculatoare;
 • Elaboreaza si aplica politici de securizare a datelor vehiculate in cadrul institutiei, prin intermediul echipamentelor de calcul;
 • Urmareste modernizarea permanenta a sistemului informational in domeniul de activitate specific institutiei pentru a creste eficienta activitatilor specifice acesteia;
 • Organizeaza, coordoneaza si acorda asistenta tehnica pentru utilizarea si intretinerea echipamentelor de prelucrare automata a datelor si a echipamentelor de birotica;
 • Organizeaza si coordoneaza elaborarea si/sau achizitionarea de produse software, hardware si consumabile necesare desfasurarii activitatii in conditii optime;
 • Organizeaza si coordoneaza conectarea la retele informationale nationale si internationale si utilizarea acestora;
 • Colaboreaza in plan informational cu alte institutii;
 • Indeplineste si alte sarcini si atributii dispuse de inspectorul sef.

Back to content | Back to main menu