Comunicare si Relatii cu Publicul - ITM DOLJ

Go to content
Despre institutie > Organizare
Comunicare si Relatii cu Publicul
 • Publica si actualizeaza anual un buletin informativ;
 • Publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a, cel putin anual, un raport periodic de activitate;
 • Asigura persoanelor la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal;
 • Raspunde  in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10  zile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la inregistrarea  solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul  lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii;
 • Instiinteaza  solicitantul, in termen de 10 zile, in cazul in care durata necesara  pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10  zile;
 • Motiveaza si comunica, in termen de 5 zile de la primirea petitiilor, refuzul comunicarii informatiilor solicitate;
 • Comunica  catre mijloacele de informare in masa informatiile de interes public  solicitate verbal de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore;
 • Primeste si inregistreaza petitiile;
 • Directioneaza petitiile catre compartimentele de specialitate si precizeaza termenul de raspuns;
 • Urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsului (de catre compartimentul care s-a ocupat de solutionare);
 • Expediaza raspunsul catre petitionar;
 • Claseaza si arhiveaza petitiile solutionate;
 • Claseaza petitiile anonime sau care nu contin datele de identificare a petitionarului;
 • Trimite  petitiile gresit adresate autoritatilor si institutiilor publice in  atributia carora intra rezolvarea problemelor semnalate in petitie;
 • Intocmeste raport de activitate semestrial, privind solutionarea petitiilor la nivel de institutie.


Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content