Numele si prenumele persoanei responsabile cu Legea 544/2001 - ITM DOLJ

Go to content
Informatii de interes public > Solicitare informatii. Legislatie
În conformitate cu Legea nr.544/2001 privind  liberul acces la informatiile de interes public, la Inspectoratul  Teritorial de Munca Dolj functioneaza un Compartiment de Comunicare si  Relatii cu Publicul accesibil prin numarul de telefon, în scris sau prin  prezentarea la acest compartiment (et. 1, camera 17).

Functionarul public responsabil cu difuzarea informatiilor publice este Nedelcu Aurica
   - telefon:  0251.406.710/int. 137
   - e-mail:   itmdolj@itmdolj.ro
La  nivelul I.T.M. Dolj, Dna. inspector de munca Grigore Daniela este desemnat functionar etic si consilier de integritate, responsabil cu  punerea in aplicare a prevederilor Ordinului A.N.F.P. nr. 26/2022 si  Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 aprobata prin H.G.  1269/2021.
   - telefon:  0251.406.710/int. 120
   - e-mail:   itmdolj@itmdolj.ro
Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content