Supravegherea pietei. Indrumare Angajatori si Angajati in domeniul SSM - ITM DOLJ

Go to content
Securitate si Sanatate in Munca (SSM)
Supravegherea Pietei. Indrumare Angajatori si Angajati in domeniul SSM
Supravegherea pietei
Vize SSM
  • VIZAREA AUTORIZATIEI AGENTILOR ECONOMICI CARE PRODUC, DETIN, TRANSPORTA COMERCIALIZEAZA SI UTILIZEAZA PRODUSE DE UZ FITOSANITAR

Comerciantii care  solicita autorizarea fitosanitara pentru produsele din grupele T si T+  de toxicitate, se vor prezeta la I.T.M. Dolj cu autorizatia in doua  exemplare.

Se va efectua expertizarea la agentul economic  cu privire la modul cum sunt respectate prevederile Ordonantei  nr.4/1995 aprobata prin Legea 85/1995 privind fabricarea,  comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar cu privire la  aceste activitati;
Daca sunt indeplinite conditiile, a doua zi de la control se vizeaza autorizatia;  
Termen de expertizare 30 zile de la inregistrare la I.T.M. Dolj.
Dupa vizarea autorizatiei la I.T.M. Dolj agentul economic se inregistreaza la Inspectoratul Judetean de Politie Dolj.

  • AUTORIZAREA / VIZAREA PENTRU A EFECTUA OPERATIUNI CU MATERII EXPLOZIVE

  • AVIZAREA SPATIILOR DESTINATE DEPOZITARII MUNITIILOR, CAPSELOR SAU PULBERILOR PENTRU MUNITIE
Autorizari SSM
AUTORIZAREA FUNCTIONARII
DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

In vederea  asigurarii conditiilor de securitate si sanatate In munca si pentru  prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii au  obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al  securitatii si sanatatii In munca, inainte de Inceperea oricarei  activitati.
Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
a)  persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din  punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, se efectueaza in  temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la  inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor  familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora,  precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu  modificarile si completarile ulterioare;
b) persoanele fizice  autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderile  individuale si intreprinderile familiale pentru care procedura de  inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii  este reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008  privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice  autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu  modificarile ulterioare.
Asumarea de catre angajator a  responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct  de vedere al securitatii si sanatatii In munca se face pentru  activitatile care se desfasoara la sediul social, la sediile secundare  sau in afara acestora.
In vederea autorizarii din punct de vedere al  securitatii si sanatatii In munca, angajatorul are obligatia sa depuna  la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara  activitatea o cerere, completata in doua exemplare semnate In original  de catre angajator, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
In vederea obtinerii autorizatiei se depune la I.T.M. Dolj un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:


In termen de 5 zile de la inregistrarea dosarului de autorizare I.T.M. se va elibera certificatul constatator.

Certificatul  constatator este valabil atata timp cat nu s-au modificat conditiile  initiale pentru care aceasta a fost eliberat. La modificarea conditiilor  initiale persoana fizica sau juridica va solicita revizuirea  certificatului.

Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content