Legislatie, Contencios-Administrativ - ITM DOLJ

Go to content
Despre institutie > Organizare
Legislatie, Contencios-Administrativ
 • Indeplineste atributiile de contencios pentru Inspectorat;
 • Colaboreaza  cu Directia Legislatie-Contencios din Inspectia Muncii in vederea  reprezentarii in instanta a intereselor institutiei;
 • Colaboreaza cu serviciile de control la solutionarea contestatiilor adresate Inspectoratului;
 • Analizeaza si solutioneaza impreuna cu celelalte compartimente sesizarile si reclamatiile adresate Inspectoratului;
 • Urmareste modul de solutionare a propunerilor de cercetare penala efectuate de serviciile de control;
 • Vizeaza pentru legalitate deciziile date de inspectorul sef;
 • Intocmeste  si dupa caz, colaboreaza la intocmirea proiectelor de instructiuni,  norme, decizii, precum si orice alte acte cu caracter normativ necesare  sub aspectul indeplinirii conditiilor de legalitate;
 • Analizeaza  legislatia in vigoare, o aduce la cunostinta personalului institutiei  in vederea cunoasterii si respectarii acesteia la nivelul  Inspectoratului;
 • Colaboreaza  cu compartimentul contabilitate-financiar, administrativ, cu privire la  emiterea deciziilor de imputare si le vizeaza pentru legalitate;
 • Semnaleaza  in scris Directiei Legislatie-Contencios din Inspectia Muncii,  conducerii instititiei si compartimentelor interesate si face propuneri  cu privire la deficientele constatate urmare a hotararilor instantelor  judecatoresti pronuntate in litigiile in care institutia este parte, in  vederea luarii masurilor corespunzatoare, pentru evitarea repetarii unor  asemenea deficiente;
 • Solutioneaza,  in conformitate cu prevederile legale in vigoare, atat petitiile  adresate de catre cetateni sau organizatii legal constituite, cat si  cele transmise de Inspectia Muncii, si acorda consultatii de  specialitate publicului, in domeniul aplicarii legislatiei specifice;
 • Sesizeaza  conducerea institutiei in legatura cu necesitatea elaborarii unor noi  acte normative, a modificarii sau completarii celor existente;
 • Solicita  in fata instantelor si a altor organe de solutionare a litigiilor,  luarea masurilor asiguratorii, in toate cazurile si conditiile prevazute  de lege;
 • Are  in vedere ca institutia sa se constituie parte civila in cursul  urmaririi penale, precizand intinderea prejudiciului si propune  conducerii institutiei, functie de stadiul procesului, introducerea in  cauza ca parti responsabile civilmente a persoanelor care se fac  vinovate;
 • Asigura  primirea la institutie, in termen util, a copiilor dupa hotararile  judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si orice alte  titluri, pe care le va comunica compartimentului financiar  administrativ, in termen legal, in vederea inregistrarii in evidentele  contabile ale institutiei;
 • Promoveaza actiuni de executare silita impotriva agentilor economici care au debite restante;
 • Participa  impreuna cu factorii interesati la actiuni pentru cunosterea si  insusirea dispozitiilor legale din domeniul relatiilor de munca,  securitatii si sanatatii in munca.
Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content