Control Relatii de Munca - ITM DOLJ

Go to content
Despre institutie > Organizare
Control Relatii de Munca
 • controleaza  aplicarea corecta si unitara a prevederilor legislatiei muncii privind  încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea  raporturilor de munca;
 • controleaza respectarea de catre angajatori a clauzelor înscrise în contractele colective si contractele individuale de munca;
 • controleaza  daca angajatorii au încheiat cu angajatii proprii contracte individuale  de munca în forma scrisa si daca le-au înregistrat la Inspectorat în  termenul legal;
 • controleaza  la angajatori existenta registrului general de evidenta a salariatilor  si respectarea prevederilor legale privind completarea acestora;
 • controleaza respectarea prevederilor legale privind egalitatea de sanse între femei si barbati în domeniul relatiilor de munca;
 • controleaza  respectarea legislatiei de catre societatile care au ca obiect de  activitate recrutarea si plasarea fortei de munca române în strainatate;
 • controleaza legalitatea încadrarii în munca a cetatenilor straini;
 • constata  si sanctioneaza în baza actelor normative nerespectarea prevederilor  legislatiei muncii si protectiei sociale sau, dupa caz, dispune masuri  obligatorii pentru intrarea în legalitate;
 • controleaza  situatiile semnalate de cetateni, institutii publice sau agenti  economici prin sesizari, adrese, scrisori, audiente, în legatura cu  nerespectarea legislatiei muncii si raspunde petentilor cu privire la  constatarile facute si /sau, dupa caz, cu privire la masurile dispuse  pentru intrarea în legalitate;
 • transmite rapoartele de inspectie fiscala serviciului financiar, contabilitate, achizitii publice si administrativ;
 • transmite  serviciului financiar, contabilitate, achizitii publice si  administrativ deciziile de impunere rezultate în urma rapoartelor de  inspectie fiscala;
 • întocmeste  lunar rapoartele privind activitatea desfasurata în domeniul relatiilor  de munca si participa la elaborarea rapoartelor de activitate care se  transmit Inspectiei Muncii;
 • alte atributii în domeniul de competenta delegate ierarhic.
              Craiova
              Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

              Tel. (0251) 406 710
              Fax: (0351) 809 899

              E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


              Back to content