Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001 - ITM DOLJ

Go to content
Informatii de interes public > Solicitare informatii. Legislatie
Informatiile de interes public cu privire la  activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj vor fi oferite la  cerere de catre functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor  publice in limitele Legii nr. 544/2001. Informatiile de interes public  pot fi solicitate in scris sau verbal, dupa procedura descrisa in Legea  nr. 544/2001 si in Regulamentul de organizare si functionare al  Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj.

Solicitarea de Informatii
Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire  la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj, puteti trimite o  cerere pe adresa str. Nicolae Balcescu, nr. 51, Craiova.
Cererea de solicitare  (in conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru  aplicarea Legii nr. 544/2001) trebuie sa fie adresata explicit  Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj si trebuie sa cuprinda  urmatoarele:
•informatia solicitata, astfel incat sa permita identificarea informatiei de interes public;
•numele, prenumele si semnatura solicitantului;
•adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Reclamatii
In cazul in care considerati ca dreptul privind accesul la  informatiile de interes public a fost incalcat, va puteti adresa cu o  reclamatie Inspectorului Sef al Inspectoratului Teritorial de Munca  Dolj.
Reclamatia administrativa  va avea formatul tip prezentat in Normele Metodologice din 7 februarie  2002 si va fi depusa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a  refuzului explicit sau tacit al angajatilor Inspectoratului Teritorial  de Munca Dolj pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si a  Normelor metodologice din 7 februarie 2002. De asemenea, cetatenii sau  organizatiile legal constituite pot adresa Inspectoratului Teritorial de  Munca Dolj petitii, in conformitate cu procedura descrisa in Ordonanta  27/2002. Petitiile se adreseaza in scris la adresa mentionata mai sus si  trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu numele si prenumele  petitionarului, precum si adresa unde acesta urmeaza sa primeasca  raspunsul.
Toate solicitarile, sesizarile si petitiile vor fi solutionate in termene prevazute de legislatia in vigoare.
Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content