Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie - ITM DOLJ

Go to content
Informatii de interes public > Solicitare informatii. Legislatie

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONFORM ART. 5, ALIN. 1, LIT. G DIN LEGEA NR. 544/2001:

"   Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj;
"   Organigrama Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj;
"   Bilantul contabil;
"   Bugetul de benituri si cheltuieli;
"   Contul de rezultat patrimonial;
"   Contul de executie a bugetului - cheltuieli;
"   Contul de executie a bugetului - venituri proprii;
"   Dosar de achizitii publice;
"   Programul anual de achizitii;
"    Informatii privind nivelurile terifelor care se platesc, in  conditiile legii, pentru serviciile prestate de Inspectoratul Teritorial  de Munca Dolj;
"   Comunicate de presa;
"   Metodologia de lucru  pentru inregistrarea la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj a  agentilor de ocupare a fortei de munca in strainatate in conformitate cu  prevederile art. 9, lit. e din O.G. nr. 43/2002 pentru modificarea  Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in  strainatate;
"   Procedura operational privind inregistrarea  contractelor collective de munca incheiate la nivel de unitate si a  hotararilor arbitrare precum concilierea conflictelor collective de  munca;
"   Programe si strategii;
"   Programul cadru anual de actiuni al Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj;
"   Lista protocoalelor de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice;
"   Raportul anual de activitate;
"   Situatiile privind angajatorii care au detasat salariati pe teritoriul Romaniei;
"   Sinteza rezultatelor controalelor privind respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca;
"   Sinteza rezultatelor obtinute in cadrul Campaniilor Nationale;
"    Sinteza controalelor privind respectarea unor legi speciale: Legea  nr. 108/1999, Legea nr. 156/2000, O.U.G. nr. 25/2014, Legea nr.  344/2006, H.G. nr. 104/2007, Legea nr. 202/2002, O.U.G. nr. 96/2003,  H.G. nr. 500/2011, Legea nr. 52/2011;
"   Raportul conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
"   Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public;
"   Situatii privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei;
"   Situatii privind persoanele mediate si angajate in strainatate conform anexei nr. 2 din H.G. nr. 384/2001;
"   Indicatori specifici de evaluare in domeniul relatiilor de munca;
"   Indicatorii sociali de performanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
"    Lista societatilor comerciale inregistrate la Inspectoratul  Teritorial de Munca Dolj in baza art. 9, lit. e din Legea nr. 156/2000;
"   Tematici de control;
"   Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate conform H.G. nr. 1425/2006 si Ordinului 455/2010;
"    Lista serviciilor externe de prevenire si protectie carora li s-a  retras certificatul de abilitare, conform H.G. nr. 1425/2006 cu  modificarile si completarile ulterioare si Ordinului 455/14.06.2010;
"    Lista persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al  U.E. ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe  de protectie si prevenire, in regim permanent, in jud. Dolj;
"    Lista persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al  U.E. ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe  de protectie si prevenire, in regim temporar sau ocazional, in jud.  Dolj;
"   Lista solicitantilor care au obtinut avizarea  documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul  securitatii si sanatatii in munca;
"   Lista serviciilor externe de prevenire si protectie care si-au suspendat activitatea;
"   Program sectorial anual in domeniul supravegherii pietei produselor;
"   Rapoarte si analiza privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor in format electronic;
"   Rapoarte si analize privind accidentele de munca la nivelul judetului Dolj;
"    Rapoarte si analize privind indicatorii sociali de performanta in  domeniul securitatii si sanatatii in munca - numarul unitatilor  controlate, numarul controalelor efectuate, numarul total al  sanctiunilor contraventionale aplicate, valoarea sanctiunilor aplicate,  numarul propunerilor de urmarire penala inaintate institutiilor  competente, numarul de unitati a caror activitate a fost sistata.
Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content