Control Munca Nedeclarata - ITM DOLJ

Go to content
Relatii de Munca (RM)
NU ACCEPTA SĂ MUNCEȘTI LA NEGRU !
ANTERIOR ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII, ANGAJATORUL ARE OBLIGAȚIA DE A:
 • încheia contract individual de muncă, în formă scrisă, în limba română;
 • înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă;
 • înregistra  contractul individual de muncă în registrul general de evidență a  salariaților și de a-l transmite inspectoratului teritorial de muncă.

CITEȘTE CU ATENȚIE CLAUZELE CUPRINSE ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ, ÎN SPECIAL CELE REFERITOARE LA:
 • data începerii activității
 • durata contractului (nedeterminată/determinată) - citește mai mult
 • locul muncii, funcția/meseria
 • durata muncii (normă întreagă/o fracțiune de normă) - citește mai mult
 • concediul de odihnă - citește mai mult
 • salariul (cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară pentru un program normal de lucru) - citește mai mult


DE REȚINUT !

Prestarea muncii în ”perioada de probă” se desfășoară  după încheierea contractului individual de muncă !


IMPORTANT !

Dacă muncești ”la negru” nu ai dreptul la:
 • asistență medicală gratuită
 • pensie
 • ajutor de șomaj
Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content