Supravegherea Pietei, Indrumare Angajatori si Angajati in domeniul SSM - ITM DOLJ

Go to content
Despre institutie > Organizare
Supravegherea Pietei si Indrumare Angajatori si Angajati in domeniul SSM
In conformitate cu  art. 6 aIin. (2) si art. 7 alin. (2) din Legea nr. l08/1999 cu  modificarile si completarile ulterioare, art. 4 alin. 1 si 2 din  Regulamentul de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii aprobat  prin Hotararea Guvernului nr. 767/1999, cu modificarile si completarile  ulterioare si in conditiile ordinului ministrului muncii si  solidaritatii sociale nr. 521/08.08.2001 pentru aprobarea Normativului  cu tarifele ce se aplica pentru plata prestarilor de servicii, presteaza  urmatoarele servicii:

 • Asistenta tehnica la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;
 • Expertizare  persoanelor fizice si juridice in vederea eliberarii autorizatiei de  functionare din punct de vedere al protectiei muncii, a revizuirii  autorizatiei la schimbarea conditiilor initiale;
 • Asistenta tehnica la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;
 • Expertizarea  persoanelor fizice si juridice in vederea eliberarii autorizatiei de  functionare din punct de vedere al protectiei muncii, a revizuirii  autorizatiei la schimbarea conditiilor initiale;
 • Organizarea  cursurilor, acordarea de consultanta si asistenta de specialitate  pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului cu  activitate in domeniul protectiei muncii;
 • Organizarea de cursuri pentru pregatirea evaluatorilor nivelului de fisc;
 • Consultanta pentru elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
 • Analize, expertize si asistenta tehnica privind activitatile specifice sectorului minier si utilizarea materialelor explozive;
 • Analizarea si avizarea documentatiilor aferente instalatiilor din mediile cu potential exploziv;
 • Expertize  si avize in vederea eliberarii autorizatiei pentru producerea,  detinerea, transportul, comercializarea si utilizarea substantelor  toxice si explozive;
 • Consultanta  si asistenta de specialitate la evaluarea nivelului de risc /  securitate, in vederea stabilirii programelor de prevenire a  accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
 • Expertiza  in vederea autorizarii incaperilor pentru depozitarea, pastrarea si  manipularea capselor pentru pistoale de implantat bolturi;
 • Consultanta  privind metodele si mijloacele manageriale de aplicare a prevederilor  legislative in scopul normalizarii conditiilor de munca;
 • Consultanta  si asistenta in vederea autorizarii categoriilor de personal din punct  de vedere al protectiei muncii, prevazute de Normele Generale de  Protectie a Muncii;
 • Consultanta  de specialitate pentru selectarea sortimentelor de Echipamente  lndividuale de Protectie, Echipamente lndividuale de Lucru in vederea  intocmirii Normativelor interne;
 • Consultanta in vederea verificarilor periodice ale Echipamentelor lndividuale de Protectie;
 • Consultanta tehnica pentru intocmirea documentatiilor tehnice in vederea certificarii echipamentelor tehnice (E. T.);
 • Consultanta tehnica referitoare la utilizarea standardelor de securitate a muncii;
 • Consultanta cu privire la modul de acordare a primului ajutor la locul accidentului;
 • Consultanta in vederea identificarii locurilor ce trebuie semnalizate si selectarea mijloacelor de semnalizare a riscurilor;
 • Organizarea  de cursuri pentru perfectionarea membrilor Comitetelor de Securitate si  Sanatate in Munca, constituite la nivelul agentilor economici.
Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content