Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa - ITM DOLJ

Go to content
Informatii de interes public > Solicitare informatii. Legislatie
MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI I.T.M. DOLJ

In situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
Legea nr. 544/2001:
Art. 21
(1) Refuzul  explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritãti ori  institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi  constituie abatere si atrage rãspunderea disciplinarã a celui vinovat.
(2) Împotriva  refuzului prevãzut la alin. (1) se poate depune reclamatie la  conducãtorul autoritãtii sau al institutiei publice respective în termen  de 30 de zile de la luarea la cunostintã de cãtre persoana lezatã.
(3) Dacã  dupã cercetarea administrativã reclamatia se dovedeste întemeiatã,  rãspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la  depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public  solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate  împotriva celui vinovat.
Art. 22
(1) În  cazul în care o persoanã se considerã vãtãmatã în drepturile sale,  prevãzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de  contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã teritorialã  domiciliazã sau în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul autoritãtii  ori al institutiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de  la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7.
(2) Instanþa  poate obliga autoritatea sau institutia publicã sã furnizeze  informatiile de interes public solicitate si sã plãteascã daune morale  si/sau patrimoniale.
(3) Hotãrârea tribunalului este supusã recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitivã si irevocabilã.
(5) Atât plângerea, cât si apelul se judecã în instantã în procedurã de urgentã si sunt scutite de taxã de timbru

Model 1 - Reclamatie administrativa
Model 2 - Reclamatie administrativa
Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content