Sistem Informational - ITM DOLJ

Go to content
Despre institutie > Organizare
Sistem Informational
 • Elaboreaza rapoarte si analize periodice utilizand bazele de date gestionate de serviciu;
 • Elaboreaza rapoarte si analize specifice la solicitarea compartimentelor functionale;
 • Asigura suportul logistic necesar desfasurarii in bune conditii a actiunilor desfasurate de inspectoratul teritorial de munca;
 • Instruieste  si acorda asistenta personalului inspectoratului cu privire la  utilizarea corecta a echipamentelor si aplicatiilor specifice domeniului  de activitate (calculatoare, imprimante, copiatoare, aparate fax,  echipamente de telecomunicatii, etc.);
 • Organizeaza  si coordoneaza activitatea de culegere a datelor specifice activitatii  inspectoratului teritorial de munca, asigura centralizarea si  prelucrarea acestora;
 • Colaboreaza  cu personalul cu atributii in domeniul resurselor umane la organizarea  si coordonarea programelor de formare a personalului privitor la  domeniul specific de activitate al serviciului;
 • Creeaza,  organizeaza si coordoneaza realizarea si intretinerea bazei  informationale necesare activitatii inspectoratului teritorial de munca;
 • Asigura si intretine functionarea retelei locale de calculatoare;
 • Elaboreaza  si aplica politici de securizare a datelor vehiculate in cadrul  institutiei, prin intermediul echipamentelor de calcul;
 • Urmareste  modernizarea permanenta a sistemului informational in domeniul de  activitate specific institutiei pentru a creste eficienta activitatilor  specifice acesteia;
 • Organizeaza,  coordoneaza si acorda asistenta tehnica pentru utilizarea si  intretinerea echipamentelor de prelucrare automata a datelor si a  echipamentelor de birotica;
 • Organizeaza  si coordoneaza elaborarea si/sau achizitionarea de produse software,  hardware si consumabile necesare desfasurarii activitatii in conditii  optime;
 • Organizeaza si coordoneaza conectarea la retele informationale nationale si internationale si utilizarea acestora;
 • Colaboreaza in plan informational cu alte institutii;
 • Indeplineste si alte sarcini si atributii dispuse de inspectorul sef.
          Craiova
          Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

          Tel. (0251) 406 710
          Fax: (0351) 809 899

          E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


          Back to content